Contact Making Seminar: Short Term EVS: Step by Step

Kontaktný seminár v Madride
Loading Map....

Dátum konania
14/11/2017 - 18/11/2017

Miesta konania
Madrid, Spain

Typ projektu:


feedback od účastníka: 

– seminar bol dost dobre zorganizovaný, miestny sa velmi snažili a pomáhali riešit logisticke problemi velmi promptne ( ak sa vyskytli). osobne som nemal vacsie logisticke problemy, taktiež žiadne jazykové a ani iné

– spoznal som iné organizácie, ich špecifickú prácu, ich problémy a problematiky. nadviazal som vela zaujímavých kontaktov.

– špecifikum seminára otvorilo novú dimenziu problematiky ( dobrovolníci zo socialne vylúčených skupín) , kde sme spolu mohli pomenovat jednotlivé kulturne problematiky každej národnosti, ich “prekážky a výhovorky” pri akceptácii výzvy dobrovolníctva.
otvárali sa nové možné cielové záujmy na výmenné pobyty, ktoré by obohacovali uhol pohladu mladého človeka zo socialne vylúčenej skupiny.
stretol som aj konktretne prípady ST EVS ( Španielsko), ktorý prezentovali svoje príbehy, ktoré boli rôznorodé a tak aj pozitívne ako aj negatívne.

Zhrnutie o čom seminár bol: 

It is not always easy to carry out Short Term EVS projects, as they have some specific characteristics. Therefore organization Coordinadora organizeed a contact making seminar to meet organizations with interest in developing Short term EVS projects for youngsters with fewer opportunities.

Objectives:

  • To create new partnerships.
  • To exchange experience and best practices in relation with Short term EVS Projects.
  • To establish a mid-term networking on Short term EVS projects with youngsters with fewer opportunities.

a ako bolo? 

“- seminar bol dost dobre zorganizovaný, miestny sa velmi snažili a pomáhali riešit logisticke problemi velmi promptne ( ak sa vyskytli). osobne som nemal vacsie logisticke problemy, taktiež žiadne jazykové a ani iné

– spoznal som iné organizácie, ich špecifickú prácu, ich problémy a problematiky. nadviazal som vela zaujímavých kontaktov.

– špecifikum seminára otvorilo novú dimenziu problematiky ( dobrovolníci zo socialne vylúčených skupín) , kde sme spolu mohli pomenovat jednotlivé kulturne problematiky každej národnosti, ich “prekážky a výhovorky” pri akceptácii výzvy dobrovolníctva. 
otvárali sa nové možné cielové záujmy na výmenné pobyty, ktoré by obohacovali uhol pohladu mladého človeka zo socialne vylúčenej skupiny. 
stretol som aj konktretne prípady ST EVS ( Španielsko), ktorý prezentovali svoje príbehy, ktoré boli rôznorodé a tak aj pozitívne ako aj negatívne. “

Timotej

Účastníci boli z Francúzska France, Veľkej Británie United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Talianska Italy, Španielska Spain, Poľska Poland, Rumunska Romania, Turecka Turkey a Slovenska Slovakia.

Účasť na projekte

If you would like to apply for project, please answer the following questions:

1. Question:  What is your motivation to participate in the project?
2. Question:  How do you think you will use the knowledge and skills which you gain at this project in your future life?

Prihlasovanie na tento projekt bolo uzatvorené. Momentálne prebieha výber účastníkov.