Digitálna mládež (v seniorskom veku)

Map Unavailable

Dátum konania
01/02/2024 - 31/12/2024

Typ projektu:


Digitálna mládež (v seniorskom veku) je projekt zameraný na digitalizáciu seniorov, ktorí v tom nie sú úplne doma (teda digitálna mládež) a sú na internete zraniteľní. Facilitovaná séria workshopov na pravidelnej báze (1x mesačne v každom zariadení=5workshopov mesačne) v CSS, domovoch dôchodcov a dennom stacionári bude krok po kroku viesť k rozumnému používaniu, užívaniu pre vyššiu kvalitu života, kritickému mysleniu, vyvarovaniu sa podvodom ale i na voľnočasové aktivity (napr. zmysluplné hry, sledovanie dokumentov, čítanie si noviniek a overovanie ich pravdivosti), či online kurzy. Ukážeme im aplikácie, ktoré im zjednodušia život či stránky, kde môžu legálne čítať knihy a pozerať filmy.

V našej organizácii vnímame, že je dôležitá kvalita ľudí v tomto veku a k tomu môžu dopomôcť práve digitálne zručnosti a ak sa pridá aj obozretnosť, kritické myslenie a zábava, výjdu z toho pekné zmysluplne strávené chvíle. Seniori s ktorými budeme pracovať sú mnohokrát aj sociálne znevýhodnení, keďže ako budete môcť neskôr vidieť zariadenia spadajú buď pod charitu alebo je to centrum sociálnych služieb. Po emailovej a telefonickej komunikácii s týmito zariadeniami sme zistili, že mnohí klienti majú prístup k mobilu/notebooku/tabletu a to buď svojmu osobnému alebo v niektorých prípadoch k digitálnemu zariadeniu daného domova avšak zamestnanci týchto domovov nemajú kapacity venovať sa klientom v tejto sfére napriek tomu, že vnímajú túto potrebu zo strany seniorov.

Ciele projektu:
č. 1: Zapojiť približne 50 seniorov z domovov do série workshopov, ktoré posilnia ich digitálne zručnosti, kritické myslenie, …
č. 2: Zlepšiť kvalitu života približne 50 seniorom z domovov vďaka sérii workshopov, ktoré zlepšia ich digitálne zručnosti, kritické myslenie a rozšíria im možnosti
trávenia voľného času i vzdelávania.
č. 3: Znížiť dezinformovanosť seniorov vďaka sérii workshopov, ktoré im ukážu ako si overovať informácie a čo sú znaky dôveryhodných stránok a článkov.
č. 4: Predísť okrádaniu seniorov (v rámci digitálneho sveta) z domovov, ktorým poskytneme sériu workshopov.
č. 5: Nájsť a vyškoliť aspoň 1 dobrovoľníka pre každý tento dom/zariadenie, ktorí by pokračovali v našej úlohe s našou pomocou aj po ukončení projektu.

Projekt bol podporený Nadáciou Pontis.