Do you see us now?

Loading Map....

Dátum konania
17/05/2021 - 23/05/2021

Miesta konania
Veliki Žitnik, Croatia

Typ projektu:


Erasmus+ je program Európskej Únie, ktorý podporuje mládež, vzdelávanie a šport v Európe. Kladie dôraz na sociálne začlenenie, zelené a digitálne prechody a podporu účasti mladých ľudí v demokratickom živote.
Pomáha ľuďom všetkých vekových skupín, zázemí či pozadí rozvíjať a zdieľať vedomosti a skúsenosti v inštitúciách a organizáciách v rôznych krajinách. Zvyšuje zručnosti, medzikultúrne povedomie a pomáha ľuďom stať sa angažovanými občanmi. 
My sme mali takúto možnosť rozvíjať a zdieľať naše vedomosti a skúsenosti cez neziskovú vzdelávaciu organizáciu Outward Bound Croatia, ktorá vás naučí ako sa vzdelávať unikátnym, netradičným, efektívnym a zábavným spôsobom. Ich sídlo sa nachádza v malej dedinke obklopenej lesom zvanej Veliki Žitnik v Chorvátsku. Nečakajte však more ale naopak veľa, veľa zelene. Organizácia vás veľmi rada vezme do prírody zažiť nové dobrodružstvá. V našom prípade to bol výlet do jedinečnej jaskyne neďaleko miesta pobytu. Uvideli sme netopiere, stalagmity, stalagnity a aj stalagnáty. Ak hľadáte príležitosť ako vystúpiť zo svojej komfortnej zóny toto miesto bude pre vás ako vyšité.
– Kuki Nguyen

 

Viac informácií o mládežníckej výmene:

“Do you see us now ?” project aims to the empowerment of the citizens of tomorrow. And we definitely think that multimedia is a powerful tool of expression to integrate youth to the democratic and political life. Thus, the project’s objective is to rienforce the knowledge and competences of youth in the field of multimedia. Those new knowledge will allows them to being more active in society, more efficient in their work activities, but also, to gain in independance and autonomy in a complex world.

THE OBJECTIVES were:

– Create a learning space where the participants can develop their skills in the multimedia field.
– To provide an intercultural environnement and develop communication, leadership, teamwork skills.
– To favor the independance and autonomy of youth citizens.

Program activities

– Multimedia workshops and discussions about activism and media, the turning of idea into a story, the storytelling but also about the social change by online media and the screenplay making.
– Filming, and turn every screenplays into a movie.
– Editing (postproduction), and mounting the videos filmed with an editing software.
– Multimedia exhibition with a presentation of each movies filmed and edited. Each group will introduce and show his work to the others. It will be the occasion to exchange on the multimedia experience.

Účastníci boli z Rumunska Romania, Česka Czechia, Litvy Lithuania, Talianska Italy, Chorvátska Croatia a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny boli 5 účastníci.