EU & U

EU & U - youth exchange in Cyprus with Adel Slovakia
Loading Map....

Dátum konania
12/07/2019 - 20/07/2019

Miesta konania
Agros, Cyprus

Typ projektu:


Mládežnícka výmena o fungovaní európskych inštitúcií, ich hodnotách a cieľoch sa konala na Cypre v meste Agros v dňoch 12. – 20. júla. Ako bolo?

“Medzi 12. a 19. júlom 2019 sme sa na mládežníckej výmene v dedinke Agros na Cypre organizovanej prostredníctvom Erasmus+ stretli s 55 účastníkmi z 11 krajín. Účastníci výmeny pochádzali z kultúrne úplne rozdielnych krajín, a to Česka, Cypru, Estónska, Francúzska, Grécka, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Severného Macedónska, Slovinska, Slovenska a Talianska. Už zo samotnej témy EU&U je zrejmé, že sme nadobudli veľa vedomostí z oblasti fungovania EÚ a jej inštitúcií. V rámci výmeny sme naplnili jeden z najhlavnejších cieľov, ktorým bolo zvýšenie povedomia mládežníkov o výhodách európskeho občianstva prostredníctvom mnohých aktivít a diskusií. V súčasnosti je veľmi dôležité osloviť mládež, pretože sociálne začlenenie sa postupne stáva minulosťou v dôsledku narastajúceho významu sociálnych médií v spoločnosti. Okrem kreatívnych workshopov, viacerých diskusií a prednášok od odborníkov sme mali možnosť stretnúť sa a pochopiť národnú kultúru na Cypre spolu s tou miestnou v Agrose, čo bolo jedným z najsilnejších zážitkov v rámci mládežníckej výmeny. Samozrejme sme sa tiež veľa naučili aj zo skúseností každého z účastníkov. Ďakujeme, že sme mali možnosť prekročiť hranice našej komfortnej zóny.” Denisa Brveníková

Zhrnutie o čom mládežnícka výmena bola:

With this youth exchange we aimed to gather together youngsters from different cultures, backgrounds as we believe that young people are the ground of the community we live in. Youth exchange helped to change attitudes and behaviors of young people towards diversity and discrimination and encourage adults to recognize the value that young people’s contributions bring to society at local, national and international levels. Through the exchange, the participants understand better that their differences are enrichment for all of them, and that all are part of the common.

The main objectives of the youth exchange were:

  • To give an opportunity to young people to learn about the different EU institutions, EU rights, Youth Goals and EU processes;
  • To exchange opinions with European politicians and policy makers;
  • To foster solidarity and tolerance, respect and mutual understanding, dialogue and cooperation between young people coming from different religious, cultural and social backgrounds;
  • To prevent the negative impact of discriminatory action, fighting against exclusion and marginalization of young people with fewer opportunities;
  • To encourage young people to participate in the solutions for social hindrance, thus stimulating their prospective role as active citizens;
  • To calibrate the understanding of the European values and the freedom of movement;
  • To highlight the connection between European citizenship, human rights, democracy and intercultural learning, together with the underlying values.

Mládežnícka výmena  bola určená mladým ľuďom vo veku 18-30 rokov. Účastníci boli z Grécka Greece, Talianska Italy, Francúzska France, Česka Czechia, Slovinska Sierra Leone, Macedónska, North Macedonia, Estónska Estonia, Nemecka Germany, Rumunska Romania a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bolo po 5 účastníkov.