Winter Sport is Coming

Map Unavailable

Dátum konania
01/01/2019 - 30/06/2021

Miesta konania
Slovakia and around Europe

Typ projektu:


Hlavným cieľom projektu „Winter Sport is Coming“ bolo propagovať zimné športy jednak ako šport a fyzickú aktivitu, ale aj ako vzdelávací nástroj na podporu sociálneho začlenenia, medzikultúrneho dialógu a európskeho občianstva medzi mladými ľuďmi z rôznych prostredí prostredníctvom rozvoja a organizácie táborov zimných športov. Z dlhodobého hľadiska je cieľom projektu zvýšenie zapojenia mladých ľudí pri zimných športoch

Vytvorili sme a zorganizovali rôzne modely zimných športových táborov v 4 krajinách pre rôzne cieľové skupiny. Tábory obsahujú prvky neformálneho vzdelávania a v budúcnosti ich môžu realizovať aj iné športové organizácie.

Počas trvania projektu prebehlo niekoľko aktivít a stretnutí:

• úvodné stretnutie v Bratislave, Slovensko (apríl 2019);
• výskum existujúcich osvedčených postupov národných a európskych zimných športov (máj-august 2019);
• príprava táborov zimných športov (september – november 2019);
• stretnutie partnerov v Taliansku (november 2019);
• zimný športový tábor v každej krajine (január – marec 2020, február – apríl 2021)
• príprava publikácie (február – jún 2021)
• záverečné stretnutie v Sofii, Bulharsko (jún 2021)

Projekt je výsledkom partnerstva organizácií zo:

Slovenska Slovakia – naša organizácia;

Talianska Italy – Mine Vaganti NGO ;

Bulharska BulgariaBulgarian Sports Development Association

Chorvátska Croatia – Ski Club Rijeka

Dopad/výsledky projektu:

MLADÍ ĽUDIA:

– lepšia znalosť rôznych zimných športoch
– zlepšená fyzická zdatnosť a viac pohybových aktivít, 
– zvýšený prístup k tolerancii, medzikultúrnemu dialógu a vzťahovým schopnostiam;
– zlepšenie mäkkých a prierezových zručností.

ŠPORTOVÉ KLUBY, TRÉNERI, NGOS: 

Publikácie sú jedným z výstupov projektu, predstavujú projekt, použité metodiky a osvedčené postupy zozbierané od iných športových organizácií. Poskytuje príklady a modely pre ostatné mimovládne organizácie a športové organizácie, ako organizovať zimné športové tábory pre mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami a propagovať zimné športy.

Anglická verzia publikácie je dostupná tu –  Winter Sport Camps – Full Guide

Slovenská, skrátená verzia publikácie je dostupná tu – Winter Sport Camps – Slovak

SLEDUJ NAŠE AKTIVITY:

Viac informácií na webe: www.wintersportcamp.eu

Facebook skupine: https://www.facebook.com/groups/2379829472250658/

Instagrame: https://www.instagram.com/wintersportcamps/

Projekt „Winter Sport is Coming “ bol spolufinancovaný z programu Erasmus+ Sport, Malé partnerstvá spolupráce