WOW – Wave On Wave – Water sports for young people’s physical activity

Mapa nie je dostupná

Dátum/čas
Date(s) - 01/01/2017 - 31/12/2018
Celodenná

Typ projektu:

Vybraní účastníci


Zhrnutie o čom je projekt:

Počet ľudí, ktorí aktívne športujú alebo ktorí vykonávajú inú fyzickú aktivitu sa každým rokom znižuje. Najnovší výskum hovorí, že približne 43% ľudí v aktívnom veku (18 – 55 rokov) sa nevenuje vôbec žiadnemu športu a len 7% ľudí robí nejaký šport každý deň. Ako dôvody, prečo nevykonávajú žiadne fyzické aktivity v prieskume uviedli: nedostatok času, odpor k športu, zdravotné podmienky. Zrealizovalo sa niekoľko výskumov zameraných na to, ako mladí ľudia trávia svoj voľný čas a väčšina z nich dáva tiež prednosť tráveniu času na počítači, smartphone a sociálnych sieťach. Je potrebné tiež zdôrazniť, že vodné športy nie sú na Slovensku populárne v porovnaní  so športami ako je cyklistika, beh či korčuľovanie.

Preto hlavným cieľom projektu “WoW” je podporiť fyzickú aktivitu vo vodných športoch, zvýšiť počet ľudí ktorí praktizujú vodné športy a znížiť mieru nečinnosti mladých ľudí.

Ďalšie ciele projektu sú:

– zvýšiť dostupnosť vodných športov a znížiť prekážky, ktoré obmedzujú rovnosť príležitostí, možnosti sociálneho začlenenia a podporiť princíp prístupu “šport pre všetkých”,

– znížiť skorý „drop-out“ detí a mladých ľudí pri praktizovaní vodných športoch prostredníctvom nových inovatívnych metód výučby vodných športov,

– zlepšiť vnímanie úlohy vodných športov v oblasti vzdelávania mladých ľudí prostredníctvom nových foriem spolupráce medzi rôznymi aktérmi občianskej spoločnosti,

– posilniť zručnosti trénerov v organizovaní a riadení činností a podujatí v združeniach vodných športov s cieľom zlepšiť ich úlohu profesionálnych poskytovateľov osobných služieb

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU:

1) tzv. „kick-off meeting“ sa konal v dňoch 8. – 10. marca 2017 v meste Pesaro, v Taliansku. Všetky aspekty projektu boli prerokované a plánované so všetkými partnermi

2) stretnutie v Nancy vo Francúzsku od 29. mája do 1. júna 2017. Počas stretnutia boli zdieľané nápady, problémy, skúsenosti a osvedčené postupy týkajúce vodných športov, manažmentu vodných športov, rôzne postupy a metodologické postupy vo výučbe vodných športov.

Stretnutia sa zúčastnili odborníci z rôznych oblastí: tréneri vodných športov (plachtenie, veslovenie, kanoistika, plávanie, potápanie a pod.), vzdelávania, psychológie, zástupcovia miestnych samospráv zodpovední za rozvoj športu a projektoví manažéri. Diskutovali o témach ako:

-prístupnosť vodných športov znížením prekážok, ktoré obmedzujú vodné športy (vybavenie/ekonomické prekážky/sociálne začlenenie/), ako vytvoriť a vnímať vodné športy ako bezpečnejšie športové prostredie,

-skúsenosti v organizácii a riadení činností združení vodných športov s cieľom zlepšiť ich úlohu poskytovateľov služieb pre miestne komunity;

-ako znížiť skorý „drop-out“ vo vodných športoch prostredníctvom nových inovatívnych metód výučby vodných športov,

-ako viac zapojiť vodné športy do škôl a vzdelávania mladých ľudí

Výsledky diskusií a odporúčania z prvého stretnutia prispeli k definovaniu stratégií a návrhov, ktoré sa uplatnili počas letného tábora pre deti.

3) letný tábor pre deti v dňoch 20. – 25. augusta v meste Getxo, v Španielsku (6 detí vo veku 10 – 14 rokov zo Slovenska, 2 tréneri a 2 pracovníci s mládežou). Išlo o interkultúrnu výmenu a spoločnú pilotnú akciu zameranú na implementáciu a hodnotenie metodík a prístupov vypracovaných počas predchádzajúceho stretnutia.

Viac fotiek z projektu tu: https://www.facebook.com/pg/ADELSlovakia/photos/?tab=album&album_id=1059772747489967

4) lokálne aktivity v každej krajine – mapovanie miestneho športového ekosystému – výskum medzi miestnymi športovými asociáciami a verejnými orgánmi zaoberajúcimi sa zdravím a podporou športu s osobitným dôrazom na vodné športy a propagačné podujatie s cieľom propagovať vodné športy, zdieľať výsledky projektu a spoločne uskutočňovať vodné športy .

5) stretnutie v Dubrovníku (marec 2018, presný termín bude dohodnutý neskôr)

6) letný tábor pre deti v Taliansku, meste Pesaro (júl 2018, presný termín bude dohodnutý neskôr)

7) záverečná konferencia (november 2018, presný termín bude dohodnutý neskôr)

Páči sa mi to
Páči sa mi to Super Haha Žasnem Nič moc Odpad