Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov a poučenie o právach podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov

Registráciou na webe www.adelslovakia.org a zároveň zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov“ udeľujete ako registrovaný užívateľ podľa zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľovi webu ADEL Slovakia, so sídlom: Černyševského 10, 850 01 Bratislava, IČO: 42340888, DIČ: 2024094281.

Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári na účely výberu účastníkov našich podujatí a projektov. Osobné údaje uvedené v registračnom formulári budú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň súhlasíte, aby organizácia ADEL Slovakia poskytla tieto osobné údaje partnerským organizaciám s ktorými na projektoch spolupracuje na ďalšie spracovanie.

Súhlas je udelený na dobu, počas ktorej bude užívateľ registrovaný na webstránke www.adelslovakia.org Súhlas je poskytovaný dobrovoľne na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu a môže byť kedykoľvek odvolaný vymazaním svojho užívateľského konta alebo zaslaním písomného oznámenia na adresu sídla organizácie alebo emailom na info@adelslovakia.org