Demokracia 360

  • 0

Demokracia 360

Category:Príbehy účastníkov

Tréningový kurz „Demokracia 360“ ktorého hlavnou témou bola participačná demokracia, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti integrálnej participačnej skúsenosti. Prostredníctvom tohto projektu sa účastníci snažili mať vplyv na osobnú úroveň a poskytnúť účastníkom nástroje, ktoré potrebujú na zvýšenie ich participatívneho povedomia a transformovať ich na aktívnych občanov, ktorí si uvedomujú dôležitosť občianstva.

V prvý deň sme sa medzi sebou predstavili hier a “energiserov”. Keď sme spoznali jeden druhého a naše záujmy, mohli sme sa tiež porozprávať o téme projektu a rôznych cieľoch, ktoré chceme dosiahnuť. Po obede sme diskutovali o participácii občanov. Rôzne úrovne a prekážky, ktorým čelíme, aby sme dosiahli väčšiu mieru participácie. Dynamika skupiny sa začala usadzovať: vďaka tímovej práci a novým technikám učenia sme schopní počúvať a porozumieť si. Deň sme zakončili v uliciach Bragy, objavovali sme jej pamiatky a kultúrne zaujímavosti a zároveň sme sa dostali do kontaktu s kuchyňou, ľuďmi a tradíciami.

Ďalšie dni pokračovali s diskusiami o demokracii, advokácii a dôležitosti digitálnych nástrojov na vytvorenie vplyvu na občanov z celého sveta. Práca v tímoch na vytváranie a prezentovanie demokracie v každej účastníckej krajine. Prezentácia plagátov a vysvetľovanie politického systému a jeho vplyvu na život občanov, aktuálnych problémov, ktorým demokracia čelí a aktívnej participácie mládeže s cieľom zvýšiť povedomie o demokracii a zvýšiť povedomie o demokracii. Návrh advokačného projektu o súčasnej situácii Rómov v EÚ, predstavujúci hlavné ciele a ako ich naplniť v praktických riešeniach.

Vyskúšali sme si aj občiansku výchovu a zakladanie politickej strany a nasledoval Kultúrny večer! 😯😵‍💫😃😬🥳 Bol to zaujímavý deň, plný občianskej výchovy a jej vplyv na spoločnosť. Začiatok vytvárania politickej strany – účastníci pracovali v skupinách a vytvorili stranu, v akú verili, že pomôže krajine. Vybrali si teda názov strany, ideológiu, hlavné ciele a stratégie, ktorými sa budú riadiť, stanovili pravidlá a štruktúry.

Piaty deň sme v dopoludňajších hodinách mali voľby, aby sme si zvolili nášho prezidenta. Každý kandidát si musel pripraviť a predniesť 2-minútový prejav, aby získal hlasy publika. Zamerali sme sa na naše hlavné témy záujmy a naše prioritné obavy o spoločnosť. Dostali sme však nezvyčajný výsledok: nerozhodný výsledok medzi štyrmi stranami! Po obede sme dostali príležitosť spolupracovať s členmi ďalšieho Vzdelávacieho kurzu na súbore aktivít organizovaných SYnergiou a Fajubom. Účastníci z celého Španielska, Talianska, Českej republiky, Slovenska, Rumunska, Estónska, Grécka, Francúzska a ďalších krajín sa pripojili, aby si vypočuli prezentácie o projekte o vyučovacích technikách ADHD a dobrovoľníckej práci.

Posledný deň aktivít začal úvahou o včerajších stretnutiach a diskusiách. Spísali sme prezentácie zo schôdze našich strán, závery, ku ktorým sme dospeli, zákony, ktoré sme navrhli, a politikov, ktorí boli schválené vo voľbách. Okrem toho sme vymysleli ďalšie dve ustanovenia, tentoraz týkajúce sa najmä mládeže. Potom nastal čas dokončiť všetky ďalšie práce, o ktoré sme sa museli postarať a začať reflektovať o našich skúsenostiach na  tomto projekte.


Komentovať