Rok vo Francúzsku ako dobrovoľník

  • 0

Rok vo Francúzsku ako dobrovoľník

Category:Príbehy účastníkov

Môj rok dobrovoľníctva som strávil v druhom najväčšom francúzskom meste – Marseille, v asociácii Compagnons Batisseurs Provence. Asociácia sa venuje skvalitňovaniu životného prostredia najzraniteľnejších vrstiev obyvateľstva a budovaniu solidarity medzi obyvateľmi jednotlivých štvrtí.

Gro dennej práce spočíva v sprevádzaní obyvateľa pri obnove jeho vlastného príbytku, ide teda o zmes technických a sociálnych zručností. Na samotnej obnove sa podieľa rodina v spolupráci s technicko-sociálnym pracovníkom (animátorom), ktorý je zamestnancom asociácie a medzinárodnými aj francúzskymi dobrovoľníkmi. Asociácia takisto organizuje rôzne workshopy zamerané na pozdvihnutie technického (elektrina, vodoinštalatérstvo, …) a právneho (napr. práva a povinnosti nájomcov) povedomia.

Za rok som sa naučil čo-to na tému urob si sám, narábania s rôznymi nástrojmi, ale hlavne, ako pracovať ako animátor a učiť nové veci spektrum rôznorodých ľudí. Počas môjho dobrovoľníctva som navštívil desiatky rodín a strávil s nimi nejaký čas v ich domácnosti. Z ich rozprávania som sa naučil veľa o ich zvykoch, tradíciách a krajine.

Mal som možnosť byť súčasťou “záchrannej” sociálnej siete a zblízka vidieť, ako funguje proces, resp. snaha o navrátenie človeka nachádzajúceho sa na okraji spoločnosti späť do jej štruktúr a dôležitosť existencie organizácii, ktoré takúto pomoc ponúkajú. Okrem tejto práce som sa okrajovo venoval písaniu reportáží z aktivít asociácie pre národnú asociáciu Compagnons Batisseurs.

Okrem každodennej účasti na chode asociácie som sa tiež zúčastnil 2 seminárov v rámci programu Erasmus+, kde som stretol dobrovoľníkov z iných asociácii z celého Francúzska a 2 seminárov organizovaných národnou asociáciou Compagnons Batisseurs, kde sme sa stretli s dobrovoľníkmi z ostatných regionálnych asociácii Compagnons Batisseurs. Môj pobyt bol ovplyvnený dvojmesačným celonárodným lockdownom, kedy som ostal uväznený v dome, ale vzhľadom k tomu, že náš dom mal záhradu a bol som v ňom s ďalšími 2 super ľuďmi (tiež európskymi dobrovoľníkmi), tak to zbehlo rýchlo a v poriadku. 🙂

Compagnons Batisseurs je ideálnou asociáciou na výkon európskej dobrovoľníckej služby vzhľadom k tomu, že jej existencia siaha niekoľko desiatok rokov do minulosti, kedy bola založená dobrovoľníkmi. Dobrovoľníci (domáci a medzinárodní) sú naozaj vypočutí a ich názor má pri chode asociácie váhu. Dobrovoľníci majú tiež viacero výhod v porovnaní s bežnými zamestnancami. Nám, ako európskym dobrovoľníkom, bolo napr. umožnené požičať si na víkend auto a ísť na výlet kamkoľvek v okolí. 🙂

Túto skúsenosť môžem odporučiť každému, kto chce zažiť niečo netradičné a venovať rok svojho života v prospech rozvoja spoločnosti. Posledný rok mi dal veľa priateľstiev, zážitkov, myseľ otvárajúcich rozhovorov a posunul ma ako človeka.

Tomáš


Komentovať