V Solúne o Európe

  • 0

V Solúne o Európe

Category:Príbehy účastníkov

V druhej polovici marca sme my, skupina 6 mladých Slovákov, strávili 12 nezabudnuteľných dní v slnkom zaliatom Grécku. Naša skupina v pomere 5 mladých žien k 1 chalanovi vo veku 18 až 28 rokov bola vybratá na absolvovanie mládežníckej výmeny v meste Solún (Thessaloniki), ktorá sa týkala aktívneho európskeho občianstva a participácie v rámci Európskej únie.


Náš grécky príbeh sa začal písať 18.marca, keď sme z upršanej Bratislavy nabrali smer Atény, kde nás vítalo príjemné a slnečné počasie. Počas relatívne krátkeho letu sme si vychutnávali pohľad na krásne prírodné scenérie Balkánu a východného Stredomoria, ktoré nás všetkých uchvátili a boli sme v maximálnom očakávaní, čo prinesú Atény, keďže to bola naša prvá návšteva Atén. Na hlavné mesto sme mali len niečo okolo 24 hodín, keďže sme prileteli deň pred začiatkom projektu. Snažili sme sa však vyťažiť z minima maximum a počas spomenutých 24 hodín v Aténach sme našlapali slušných 30 km. Strácali sme sa v uličkách tohto starovekého mesta, vychutnávali si ich živú nočnú atmosféru a samozrejme sme vyliezli aj na Akropolu, ktorá napriek tomu, že je preplnená turistami, má svoje čaro a je z nej dychvyrážajúci výhľad na celé Atény. Objektívne však treba zhodnotiť, že Atény dnes nie sú len o historických pamiatkach, gyrose či stánkoch so suvenírmi, ktoré väčšinou vidia oči turistov. Grécko zápasí s obrovskými problémami, ktoré sú v uliciach výrazne viditeľné. Časť obyvateľstva žije v biede a je odsúdená žobrať na ulici, čo pôsobí obzvlášť smutne, ak sa jedná o ľudí v dôchodcovskom veku. Výrazne viditeľná je aj migračná a utečenecká kríza, ktorou je Grécko radikálne postihnuté. Ľudia z Blízkeho východu spiaci na uliciach, potulujúci sa v uliciach mestskej časti Omonia alebo utečenci na vozíčkach bez chýbajúcich končatín – aj to je obraz dnešných Atén, kde sa stretáva Ázia s Európou a tento obraz by mal byť varovaním, že je načase podniknúť kroky k riešeniam.

Po dni strávenom v Aténach sme už aj leteli do našej projektovej destinácie a teda do Solúnu, druhého najväčšieho gréckeho prístavného mesta. Okrem toho, že sme zle vystúpili v centre z autobusu z letiska, sme sa bez väčších komplikácií dostali do nášho hotela, ktorý bol na vysokej úrovni. Nachádzal sa v horách, v krásnom prostredí asi 15 minút od mesta, do ktorého sme sa mohli dostať či už taxíkom, alebo hotelovým autobusom. Projektu sa zúčastnilo celkovo 54 aktívnych účastníkov zo 7 krajín EÚ a 2 kandidátskych krajín – Macedónska a Turecka. Prítomní boli aj domáci účastníci a samozrejme aj organizátori, ktorým patrí pochvala za zodpovedný prístup k projektu a perfektnú organizáciu, ktorá sprevádzala celý projekt.

Naše rána boli v podstate rovnaké. Na začiatok treba hneď spomenúť, že neboli ľahké, najmä po dlhých nočných spoznávačkách a kultúrnych akciách 🙂 Agenda však bola vopred pripravená na celý pobyt tak, že sme začínali až o 10:00, takže nikto nemal problém s tým, že by ráno zaspal. Ráno sme začínali raňajkami, po ktorých nás čakal energiser, ktorý nás uviedol do správnej formy nielen ráno, ale aj po každej prestávke a pri každom začiatku aktivít. Aktivity sa striedali a boli rôzneho zamerania –  na začiatku boli zamerané hlavne na efektívne a rýchle vzájomné spoznávanie sa. Boli to intenzívne aktivity, po prvom dni sme takmer všetci vedeli mená každého účastníka. Postupne sme sa začali zgrupovať do skupiniek, v ktorých sme veľa tvorili, ešte viac prezentovali, motivovali účastníkov do diskusií a debát. Mimoriadne sme si užívali aj teambuildingové aktivity. A keďže témou našej výmeny bolo aktívne európske občianstvo a upozornenie na práva občanov Európskej únie, väčšina aktivít bola zameraná práve na to, na medzikultúrnu toleranciu, potrebu mieru v Európe a aj na nevyhnutnosť aktívneho prístupu mladých ľudí k veciam verejným, pretože sme to my, mladí ľudia, ktorí majú budúcnosť vo svojich vlastných rukách.

Asi najzložitejšou, no aj najzaujímavejšou témou formálnej časti výmeny bola simulácia fungovania rôznych európskych inštitúcií za účelom lepšieho porozumenia toho, ako sa prijímajú rozhodnutia na európskej úrovni. Vysvetlené nám bolo aj to, ako fungujú mimovládne organizácie a aké rôzne možnosti okrem mládežníckych výmien ponúka program ERASMUS+. Program väčšinou trval od 10:00 do 18:00 a večer bol vždy vyhradený čas na zábavu, spoznávanie sa medzi sebou a intercultural nights, kde sme všetci predstavili reálie, dobroty a nápoje našich krajín. My sme  ostatných potešili čokoládami, syrmi a rôznymi tradičnými alkoholickými nápojmi. Večerný program bol väčšinou voľný a každý si mohol vybrať, či zvolí pasívny oddych na izbe po skutočne vyčerpávajúcich dňoch, aktívnu socializáciu s účastníkmi alebo bujaré žúrky či už v hoteli alebo v solúnskych party kluboch. Najideálnejším výberom bola kombinácia všetkých možností počas pobytu.

Samozrejme, aká by to bola výmena, keby sme nemali voľný čas aj na prehliadku mesta Solún. Organizátori nám v meste vyčlenili 2 dni na záver projektu. Prvý deň sme mali na tvorbu a aktívne využitie kampane o upozornení občanov Solúna o ich právach ako občanov Európskej únie. Slnko pripekalo a my sme počas kampane v uliciach plných ľudí chytali okrem reálnych skúseností s aktivizmom aj novú, letnú farbu pokožky 🙂 Druhý deň nám pripravil vynikajúcu prehliadku historických lokalít v meste náš projektový manažér Aris, ktorý sa osvedčil nielen ako dobrý organizátor, ale aj ako sčítaný sprievodca plný vedomostí o svojom meste. Po prehliadke sme mali ešte dostatok času na nákup suvenírov, prechádzky či len príjemný oddych na tunajšej promenáde s výhľadom na západ slnka.

Výmena nám toho dala veľmi veľa. Nejde len o to, že sme na chvíľu „vypadli“ zo Slovenska, každodenného študijného či pracovného stereotypu a precestovali sme malú časť Grécka. Spôsob neformálneho vzdelávania sa prejavil ako veľmi efektívny spôsob, ako okrem pasívneho zabíjania času na prednáškach začať niečo tvoriť, aktívne sa zapájať  a prezentovať vlastné názory pred publikom mladých ľudí. Osobne mi takýto spôsob vzdelávania dáva viac, než niektoré prednášky, na ktorých keď sa študent ozve, učiteľ sa snaží dokázať, že má pravdu on a nie študent. Čo nám však dalo ešte viac, je sieť kamarátov a známych, ktorú sme si počas pobytu vybudovali. Práve toto je asi na celej výmene to najhodnotnejšie, keď viete, že pri prípadných výletoch do Talianska či Turecka už máte kontakty na ľudí, ktorí vás s radosťou privítajú. Naučili sme sa, že aj medzi nami Európanmi sú priepastné rozdiely. Mentalita Estóncov sa napríklad nedá porovnať s mentalitou Talianov a mladí Turci zas môžu byť veľmi otvorení, keď si k nim nájdete tú správnu cestu. Myšlienka rozmanitosti a interkultúrnej tolerancie na základe motta Európskej únie, ktorá znie UNITED IN DIVERSITY, je veľmi sympatická a realizovateľná, pokiaľ existuje snaha a vôľa. 56 mladých ľudí z rôznych kútov Európy preukázalo obrovskú snahu žiť v mieri, tolerancii a budovať takú Európu, ktorá bude stáť na pevnejších základoch. Európska únia ročne vyčlení na vzdelávanie mladých ľudí obrovské rozpočty, čo by bola obrovská škoda nevyužiť.

Účastníci výmeny Iveta Tichonová, Janka Kiššová, Júlia Dlugošová, Žofia Puskásová, Tereza Kloknerová a Patrik Bandúr ďakujú ADEL za možnosť zúčastniť sa tohto projektu, ktorý hodnotia pozitívne vďaka skúsenostiam, ktoré nadobudli. Využiť ponuky na výmenu vrelo odporúčame bez váhania každému študentovi, sú to skúsenosti a zážitky na celý život.

Patrik Bandúr, účastník výmeny


Komentovať