Human Rights Education versus Cyber-hate

Human Rights Education versus Cyber-hate
Loading Map....

Dátum konania
01/12/2018 - 09/12/2018

Miesta konania
Larnaca, Cyprus

Typ projektu:


Organizácia SEAL CYPRUS v spolupráci s ADEL zorganizovala medzinárodné školenie pre vedúcich pracovníkov dobrovoľných vládnych organizácií s názvom “Náuka o ľudských právach vs. Šikanovanie cez internet”. Školenie sa uskutočnilo v Larnake od 1. do 9. decembra 2018. Zúčastnilo sa 36 pracovníkov s mládežou z 10 krajín.

Hlavným cieľom školenia bolo začleniť problematiku ľudských práv do práce s mládežou s cieľom bojovať proti šikane v online prostredí. Účastníci pracovali a diskutovali o tom ako podporiť mediálnu gramotnosť a kritické myslenie medzi mladými ľuďmi.

Vďaka tomuto projektu bolo zvýšené povedomie o tzv. „Cyber-hate“ alebo tiež šikane v online prostredí ako aj o rizikách, ktoré predstavuje, či už na osobnej úrovni (blahobyt mladých ľudí) alebo sociálnej úrovni (demokracia).

Partneri projektu sa zaviazali predchádzať a bojovať proti online násiliu a násilnej radikalizácii mladých ľudí on-line a offline s využitím vzdelávania o ľudských právach.

V utorok 4. decembra mali účastníci príležitosť stretnúť sa s cyperským komisárom pre dobrovoľníctvo a mimovládnou organizáciou Yiannis Yiannaki, ktorý sa zapojil do diskusie o dobrovoľníctve na Cypre, zapojení mladých ľudí, právnom rámci a zlepšeniach v posledných rokoch a o priestore na zlepšenie, ktoré ešte stále prebiehajú.

V stredu 5. decembra účastníci navštívili Informačné centrum Europe Direct v centre mesta Larnaka. Pani Myrto Katsouri prezentovala možnosti ako sa dostať k aktuálnym informáciám, ktoré poskytujú centrá Europe Direct európskym občanom.

Video z projektu tu: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=QnrEDzaWqQo&app=desktop 

Školenie bolo financované prostredníctvom programu Erasmus + / prostredníctvom Národnej agentúry a Rady mládeže na Cypre.

Účastníci boli z Cypru Cyprus, Talianska Italy, Estónska Estonia, Bulharska Bulgaria, Rumunska Romania, Slovinska Slovenia, Grécka Greece, Moldavka Moldova Republic of, Dánska Denmark, Arménska Armenia a Slovenska Slovakia. Z každej krajiny bolo po 3 účastníkov.

 

Účasť na projekte

If you would like to apply for project, please answer the following questions:

1. Question:  What is your motivation to participate in the project?
2. Question:  How do you think you will use the knowledge and skills which you gain at this project in your future life?

Prihlasovanie na tento projekt bolo uzatvorené. Momentálne prebieha výber účastníkov.