Project Management for the Beginners in Youth Work

Loading Map....

Dátum konania
22/08/2015 - 28/08/2016

Miesta konania
Stara Lesná, Vysoké Tatry

Typ projektu:


Tréning s názvom “PROJECT MANAGEMENT FOR THE BEGINNERS IN YOUTH WORK” sa konal vo Vysokých Tatrách v dňoch 22 – 28 augusta 2015 a bol zamerané na prípravu projektov, projektový manažment, výmenu a zdieľanie skúseností, rád a tipov ako získať podporu na svoj projekt z programu Erasmus+. Tréning bol určený predovšetkým pre mladých lídrov, alebo začínajúcich pracovníkov s mládežou, ktorí zatiaľ podobné skúsenosti nemajú, pričom prioritu zúčastniť sa zároveň dostanú nezamestnaní mladí ľudia s cieľom zvýšiť ich zručnosti, kompetencie a skúsenosti a tým aj uplatniteľnosť na trhu práce.

Na tréningu sa zúčastnilo 36 ľudí zo 17 rôznych krajín –  Albánska, Arménska, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Českej republiky, Cypru, Gruzínska, Grécka, Lotyšska, Talianska, Macedónska, Rumunska, Ukrajiny, Turecka Španielska a samozrejme my ako hlavní organizátori zo Slovenska.

 

Účastníkom bolo umožnené zoznámiť sa so základmi projektového manažmentu, ako napísať projekt, ako nájsť vhodných partnerov a udržovať s nimi vzťahy, o administratívnych aspektoch prípravy projektu, o tvorbe rozpočtu a vedení účtovníctva či čo robiť v prípade nečakaných udalostí,o tom ako zabezpečiť publicitu ale i udržateľnosť projektu, ako vypracovať záverečnú správu atď. Počas školenia mali aj možnosť pripraviť a napísať projekt v skupinách a získať rady od skúsených trénerov čo zlepšiť/zmeniť.

Jedným z našich cieľov bolo aj ukázať im, že to nie je tak ťažké a povzbudiť ich aby rozvíjali svoje nápady a menili svoje okolie aj prostredníctvom programu Erasmus+. Okrem oficiálneho programu bude naplánovaný aj rozmanitý sociálny program kde účastníci získajú možnosť učiť sa vzájomne o svojich kultúrach, temabuildingové aktivity, výlet a pod.

Viac fotiek z tréningu si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.715565398577372.1073741848.305410102926239&type=3

Tento projekt bol podporený z programu Erasmus+.