Training course Good Governance in Sport

Training course Good Governance in Sport
Loading Map....

Dátum konania
29/05/2019 - 03/06/2019

Miesta konania
Sassari, Italy

Typ projektu:


feedback od účastníkov: 

„Tento projekt je výborným nástrojom ako diskutovať a zdieľať „best practices“ na tému správa športovej organizácie na rôznych úrovniach v rôznych štátoch EU.  Odnášam si odtiaľ mnoho zaujímavých podnetov, ktoré sa budem snažiť aplikovať do našej organizácie a posunúť tým americký futbal na Slovensku opäť o krok ďalej.“ – Juraj

“Vraj mám byť občas aj formálny a seriózny, nerobiť si zo všetkého a všetkých stále len srandu a patrí sa vraj aj občas poďakovať keď je komu a začo. Tak takto verejnej pred všetkými ďakujem A.D.E.L. Slovakia https://www.facebook.com/ADELSlovakia/ a špeciálne Lenka Curillova a Lucia Svata za to, že skvele zorganizovali štyroch chalanov zo slovensko – macedónskej výpravy Frederik KatrenicJuraj Longy Sopkuliak a macedónskeho plemenného býka Darko Panevski )) na podujatí v rámci Erasmus +, Lepšia Správa Športových Klubov http://www.eusport.org/goodgovernance od 29.5. do 3.6. na Sardínii. Spoznal som pekné ženy, skvelých ľudí, ktorí rovnako dobre a múdro rozprávali, pracovali aj pili … )) Spoznávajte, cestujte, zabávajte sa, ako sa hovorí čím sme starší tým sme sprostejší takže ja tam budem musieť chodiť viac a viac  Ešte raz vďaka, že ste mi ukázali ďalšiu tvár Európy, ďalšiu časť zo mňa. https://www.youtube.com/watch?v=BI_HOPqcRFA . A aby to teda bolo aj múdre pomôžem si jedným z mojich najoblúbenejších, tatíček Masarik :  „Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu.“ Tomáš

“Na začiatku júna som absolvoval tréning na Sardínii ohľadom športu a jeho financovanie ako aj transparentnosti. Som veľmi vďačný za tuto príležitost sa zúčastniť tohto projektu. Som presvedčený že tento projekt mi dal veľa poznatkov a skúsenosti do života. Vrelo odporúčam ľuďom ktorý by sa chceli vzdelávať na medzinárodnej úrovni?” Frederik

“The experience that I got from this training course overcome my expectations:  I found very useful to discuss practical problems or needs for implementation of good governance in sport within different national borders. Interactive; realistic examples; good structure. Very useful practical approaches and space and time to get to know other participants build my network of contacts that i am more than confident it will be useful for future partnerships or potential mutual projects. You as a presenter, and our team lead were extremely knowledgeable but also flexible and allowed discussion to reflect the needs of the group.” Darko

Tréning bol súčasťou projektu “Good Governance in Sport“, ktorého cieľom je zlepšenie dobrej správy vecí verejných v oblasti športu, informovanosti verejnosti a transparentnosti v športových inštitúciách v Európe na lokálnej, národnej a európskej úrovni. Tréningu sa zo Slovenska zúčastnili 4 predstavitelia športových klubov a aktívni športovci.

Zhrnutie o čom tréning bol: 

Duration: 4 full working days activities, 2 travel days in the period 29th of May – 3rd of June 2019. The countries involved in the project are the following: Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Italy, Poland, Slovakia

Full information about the project: http://www.eusport.org/goodgovernance

Based on the conducted survey (http://www.eusport.org/goodgovernance/GGS_outputs/GGS_IO1), project team will  implement a TC about accountability and transparency in sport, in which they will gather sport leaders and specialists, that will be trained to use the possibilities of the world wide web (www) in order to create transparency and accountability in their sport organizations and present as fully as they can the activities of their organization to the wide public. TC will be organized in Sassari, Italy. During the TC will be also analysed some of the possibilities of the self – learning path and will be defined at least 10 of the questions, that will be implemented in the learning path platform.

Results of the Training course:

– 35 prepared and trained young people to be ambassadors of good governance in sport;
– increased knowledge and attention on good governance in sport topic;
– self-learning path initial development with the test group during the event.

Objectives of the training were:

– to raise knowledge, gain new experiences on #GoodGovernanceSport in different aspects and exchange good practices and ideas
– to clarify the challenges of #GoodGovernanceSport in the partner countries and to equip participants with skills and knowledge on transparency and integrity in sport sector;
– to create a network of professionals (youth leaders, sport coaches social workers and Trainers), active in their sport organizations and motivated to implement #GoodGovernanceSport principles in their daily work.

Účastníci boli z Talianska Italy, Bulharska Bulgaria, Grécka Greece, Maďarska Hungary, Chorvátska Croatia a  Slovenska Slovakia.

Účasť na projekte

If you would like to apply for project, please answer the following questions:

1. Question:  What is your motivation to participate in the project?
2. Question:  How do you think you will use the knowledge and skills which you gain at this project in your future life?

Prihlasovanie na tento projekt bolo uzatvorené. Momentálne prebieha výber účastníkov.