Čistenie lesa, pomoc starším ľuďom či workshopy pre deti – počas 2 týždňov v Chorvátsku

  • 0

Čistenie lesa, pomoc starším ľuďom či workshopy pre deti – počas 2 týždňov v Chorvátsku

Category:Príbehy účastníkov

2 –  17 novembra  sme sa zúčastnili  EDS v Chorvátsku . Išlo o dobrovoľnícky projekt, na ktorom sa stretli  mladí ľudia z rôznych  krajín, a to z  Fínska, Talianska, Španielska, Lotyšska, Rumunska,  Macedónska a Slovenska.

Z každej krajiny bolo vybratých niekoľko účastníkov, zo Slovenska sme boli vybraté dve. Obe sme sa zúčastnili EDS prvýkrát, a vôbec, zúčastnili sme sa prvýkrát projektu v rámci Erasmus+. Vôbec sme nevedeli, čo čakať a aké to bude, ale veľmi sme sa tešili na miesto, kam sme šli.

Celú našu cestu sme absolvovali autobusom s viacerými prestupmi, ale zbehlo nám to naozaj rýchlo a aj napriek obavám sme nezmeškali ani jeden prestup. Dorazili sme večer do najbližšieho mesta s autobusovou stanicou, kde nás už čakala naša koordinátorka z Chorvátska s ďalšími dobrovoľníkmi, ktorí tam boli dlhodobo a odviezli nás do obce s menom Veliki Žitnik. Ubytovaní sme boli priamo tam, bol to typ Dormitory ubytovania a bolo to priamo v budove organizácie Outward Bound Croatia. Dorazili sme medzi prvými, a tak sme mali dostatok času si miesto obhliadnuť, vybaliť sa a adaptovať.

Na ďalší deň sme sa všetci navzájom spoznali, oboznámili sme sa s programom projektu, a nasledovalo mnoho zoznamovacích hier a hier na odbúranie zábran a strachu z komunikácie. Zo začiatku bolo pre nás naozaj ťažké komunikovať s ľuďmi z iných krajín, ale práve vďaka týmto hrám sme zahodili obavy a veľmi nám to pomohlo. Boli sme rozdelení do skupiniek a mali sme rozdelené úlohy na každý deň, ako napríklad varenie, upratovanie, umývanie riadu, rozcvička na ráno, reportéri, ktorí mali za úlohu robiť fotografie z daného dňa a tiež pastieri, ktorí mali usmerňovať a dávať informáciu všetkým o tom, že sa niečo koná.

V rámci nasledujúcich piatich dní sme mali viacero činností, ktorým sme sa venovali. Pripravovali sme workshopy a rôzne hry pre deti v materskej a základnej škole, taktiež sme mali workshop v kultúrnom dome pre deti v poobedňajších hodinách. Venovali sme sa činnostiam, ktoré by mohli pomôcť rekreácii v oblastiach, ktoré nie sú až tak navštevované, no sú naozaj krásne a oplatí sa ich vidieť. Vytvárali sme uličku v lese, aby bolo možné cez neho prejsť plynule. V lese sme objavili množstvo miest na oddych, nádherné skaly a potôčik, o ktorých ľudia možno ani netušia. Ďalej sme pomáhali starším ľuďom, konkrétne jednému pánovi na vozíčku, ktorý potreboval pomoc na svojom pozemku. Venovali sme sa aj činnostiam so zameraním na životné prostredie. Čistili sme prostredie neďaleko obce, kde sa náš projekt konal. Prostredie bolo nádherné, no znečistené odpadkami a tak sme sa rozhodli s tým niečo spraviť.

Zaujímavé boli tiež interkultúrne večery, kedy   účastníci   prezentovali svoju krajinu. Mali  sme tiež možnosť ochutnať  špeciality z rôznych krajín a dozvedieť sa veľa o kultúre, tradíciách a miestach, ktoré sa  v jednotlivých krajinách oplatí navštíviť.

Po dňoch práce nás čakali  dlho-očakávané 4 voľné dni, počas ktorých sme spoznávali  Chorvátsko.  Ako prvú destináciu sme sa rozhodli navštíviť Zadar,  kde nás oslovili najmä  morský orgán  a krásne  pláže.  Aj napriek  tomu, že leto už pominulo, sme  si stále  mohli užívať pekné slnečné počasie.  Ďalší  deň  sme navštívili Split,  kde nás zaujal  najmä výhľad na  mesto z  veže  katedrály sv. Duje. Našu cestu sme zavŕšili v Šibeníku,  kde nám učarovali najmä prechádzky krásnymi úzkymi uličkami.

Nasledujúci týždeň sa znova niesol v duchu dobrovoľníckych aktivít, ktoré zahŕňali  pomoc na  jablkovej farme,  spoločnú prípravu   workshopov pre deti v neďalekom meste  Gospić.

Niekoľko dní  sme  tiež venovali  renovácii   centra Outward Bound Croatia, v ktorom sme boli ubytovaní.

Po odchode z Velikeho Žitnika sme strávili ešte noc v Záhrebe a pozreli si zblízka hlavné mesto Chorvátska. Zo Záhrebu sme šli domov už letecky a pozreli sme sa na všetko zhora.

Sme vďačné, že sme   mohli prostredníctvom tohto  projektu  spoznať ľudí z iných krajín,  ich kultúru a urobiť veľa  dobrého pre iných. Z  Chorvátska si odnášame   mnohé nové  skúsenosti, ale aj  veselé spomienky.  Bol to čas, ktorý nás veľmi obohatil a na ktorý budeme  ešte dlho spomínať.

Terézia Mazuráková


Komentovať