Feedback z tréningu na Malte

  • 0

Feedback z tréningu na Malte

Category:Príbehy účastníkov

Na prelome novembra a decembra sme sa zúčastnili Erasmus+ tréningu zameranom na facilitáciu v mládežníckych skupinách v obci Marsaxlokk na Malte. Účastníci pochádzali z Grécka, Poľska, Talianska, Portugalska, Rumunska a Slovenska.
Kto je “facilitátor”? Ako vyzerá jeho práca? Na tréningovom kurze sme si odskúšali metódy a cvičenia na zlepšenie zručností nevyhnutných pre prácu so skupinami. Náš týždeň bol plný workshopov, praktických aktivít so zámerom na zefektívnenie komunikácie, až po samotný návrh workshopu.

Medzi ďalšie ciele tréningu patrili:

  • zlepšenie kvality práce s mládežou a obohatenie role organizátorov a neziskových organizácií
  • vzbudiť pozitívny prístup voči sociálnym výzvam
  • vylepšenie medzinárodnej kooperácie medzi organizáciami a budovanie dôvery
  • uznanie edukatívnej hodnoty aktivít a šírenie nadobudnutých vedomostí

Tréning sa odohrával v mládežníckom centre v rybárskej obci len niekoľko metrov od prístavu.

Malta okrem iného ponúka aj príjemných decembrových 23 °C a preto sme hlasovali za možnosť presunúť čo najviac aktivít do vonkajších priestorov.

Uprostred týždňa sme mali v programe kultúrnu návštevu hlavného mesta Malty – Valletty.

Súčasťou každého projektu a kurzu je samozrejme aj kultúrna noc, kde sme kreatívnymi spôsobmi mali možnosť bližšie predstaviť Slovensko.

Čas plynul nesmierne rýchlo kedže sme si všetci účastníci aj organizátori sadli. Každému sa na konci tréningu ťažko lúčilo a odchádzalo.

Ďakujeme krásne za príležitosť byť všetkého spomínaného súčasťou. Vrelo odporúčame každému. – Dušan, Frederik, Patrik a Patrik 🙂


Komentovať