O ľudských právach v Taliansku

  • 0

O ľudských právach v Taliansku

Category:Príbehy účastníkov

Na konci augusta sme sa zúčastnili Erasmus+ Tréningu o ľudských právach v mestečku Tropea v Taliansku spolu z účastníkmi zo Španielska , Grécka , Litvy , Dánska , Turecka , Poľska , Rumunska , Bulharska  a Slovenska. Tréning bol úžasný a prekonal naše očakávania…

…bol to skvelý týždeň plný zaujímavých aktivít, kreatívnych prezentácií a workshopov o ľudských právach, kde sme mali možnosť prediskutovať rôzne real-life prípady a príklady problémov z uvedených krajín. Poukázali sme na dôležitosť spolupráce a spoločenský význam NGOs v každej komunite, pretože dialóg a spolupráca prispievajú k vzájomnej tolerancii, rešpektu neodňateľných ľudských práv, sociálnej inklúzii znevýhodnených skupín a k rozvoju našej spoločnosti.

V skorých ranných hodinách sme sa zo Slovenska presunuli do Talianska, kde nás čakal prestup na letisku v Miláne a cesta vlakom popri pobreží Kalábrie z Lamezia Terme do slnečnej Tropey.  Tam nás už vrelo privítali organizátori projektu z Talianska, a zaviezli nás cez skalnaté serpentíny, rozľahlé olivové sady a  vinice na miesto konania projektu. Postupne prišli všetky skupiny z 10 krajín, všetci sme sa pozoznamovali a nasledovali kreatívne ice-breaking aktivity a hry.

Program bol nasledovný: diskusie o ľudských právach, problémoch a pozitívne príklady obhajoby ľudských práv a humanitárneho aktivizmu z našej krajiny. Zároveň sme využili neformálne aktivity v rámci hesla „škola hrou“, pohybové aktivity, rôzne kvízy o ľudských právach cez bezplatnú interaktívnu platformu kahoot.it pre inovatívne vzdelávanie, a implementáciu sustainable development goals (Ciele OSN pre udržateľný rozvoj) v EÚ.

Prezentácie boli veľmi dobre spracované a interaktívne – každý sa zapojil do diskusie, vyjadrili sme svoje postrehy, nápady k zlepšeniu a návrhy na riešenie súčasných problémov.

Taliansky tím poukázal na pozitívny príklad inklúzie utečencov a rôznych kultúr v Kalábrii, Grécko uviedlo tému inklúzie a zlepšenia podmienok znevýhodnených skupín s handicapom, Poľsko nás zoznámilo so zaujímavým sociálnym programom a opisovalo výhody a nevýhody. Tím z Litvy sa venoval problematike LGBT práv, zo Slovenska sme sa sústredili na inklúziu znevýhodnených žiakov v základných školách, gender equality, slobodu prejavu novinárov, environmentálnemu aktivizmu a zároveň sme rozprávali o globálnom rozvoji v rozvojových krajinách mimo EÚ, keďže Európska Únia je prvotným darcom rozvojovej pomoci pre ostatné časti sveta. Rumunsko taktiež poukázalo na dôležitosť slobody prejavu novinárov a Bulharsko na potrebu zlepšenia rovnosti, férového zamestnania a práv žien a mužov. Z Dánska nám rozprávali o dôležitosti tolerancie náboženstiev a kultúr, ako aj negatívne problémy s extrémistickými skupinami, Španieli o pozitívnej iniciatíve z regiónu Granady ohľadom rovnosti práv žien, boja proti diskriminácii, a Turecko o zlepšení vzdelávania a začlenení na pracovnom trhu.

Rozdelili sme sa do menších tímov a spolu sme pripravili štyri kreatívne videá o ľudských právach. Sami sme si vymysleli tému, spracovanie a scenár, čo bolo veľmi zábavné a veľa sme sa zasmiali, a nakoniec sme spolu video editovali.

Ďalšou zaujímavou časťou programu bol International evening (Medzinárodný večer), počas ktorého sme mali možnosť prezentovať naše krajiny. Tieto večery sme mali dokonca 2, 5 a 5 krajín a pestrých kultúr. Uprostred lesa blízko našich hotelových chatiek sme do kruhu umiestnili stoličky, stoly sme vyzdobili vlajkami a rôznymi tradičnými špecialitami z našich krajín. Nasledovali zaujímavé prezentácie, videá, ba dokonca piesne, či živá hudba a naučili sme sa nové tradičné ľudové tance zo Španielska, Grécka, Litvy a Rumunska. Veríme, že všetkým najviac chutili naše slovenské horalky, keďže nám veľmi chutili aj pochúťky z každej krajiny.

V rámci team-bulding activities sme sa zúčastnili „Tropea-Challenge Mission Impossible“ v centre a na pláži Tropey, kde sme museli nájsť rôzne tradičné dopravné prostriedky, rastliny, a komunikovať s miestnymi obyvateľmi, či hrať loptové hry.

Taktiež sme sa cez role-play a priviledge vs. discrimination walk vžili do viacerých situácií a diskriminácie, ktorým rôzne znevýhodnené skupiny dennodenne čelia, a následne sme diskutovali o našich pocitoch, postrehoch, a o dôležitosti rovnosti a tolerancie.

Z tréningu sme si odniesli cenné vedomosti, skúsenosti, a opäť sa niečo nové naučili.

Počas týchto zaujímavých aktivít sme spoznali skvelých ľudí a zažili veľa neopakovateľných a nezabudnuteľných zážitkov, za čo sme nesmierne vďační a všetkým Vám vrelo odporúčame zapojiť sa do podobného Training Course Tréningu, alebo mládežníckej výmeny (Youth Exchange).

Ďakujeme.

S pozdravom Mirka Hodásová, Petr Kocina, Richard Lycius


Komentovať