Skills for Success Youth Exchange

  • 0

Skills for Success Youth Exchange

Category:Príbehy účastníkov

    Uprostred začínajúcej sa lyžiarskej sezóny sme sa ako 7 účastníci zo Slovenska zúčastnili Erasmus+ projektu ,,Skills for Success‘‘ v Bansku, Bulharsku. Plní očakávaní sme sa skoro ráno, 21.11.2023, zoznámili na letisku vo Viedni a do lietadla sme už nastupovali v uvoľnenej nálade ako kamaráti, ktorých čaká niekoľkodňové dobrodružstvo. Ranný let nás postupne uložil na spánok a po prebudení sa už pod našimi nohami rozprestieralo hlavné mesto, Sofia. V meste sme chvíľku zostali a po pár hodinách sme už nastupovali na autobus do Banska, našej cieľovej destinácie.

Už v autobuse sme už postupne spoznali niektorých účastníkov nášho projektu, ktorí s nami cestovali. Po príchode do hotela nás čakala večera a organizátori nás zoznámili s plánovaným priebehu projektu a s rozvrhom na najbližšie dni. Okrem nás, účastníkov zo Slovenska, boli na tejto výmene aj účastníci z Grécka, Turecka, Litvy, Rumunska a samozrejme Bulharska. 

    Druhý deň projektu sa niesol v príjemnej, uvoľnenej atmosfére, pretože väčšina aktivít bola zameraná na vzájomné spoznávanie sa. V poobedňajších hodinách sme sa venovali hrám na rozvoj teambuildingu a ustanovili si ciele, ktoré chceme docieliť pomocou tohto projektu, v ktorých sme vyjadrili svoje očakávania a aj obavy ohľadom projektu. Samozrejme, k spoznávaniu a utváraniu nových kontaktov nesmelo chýbať zavedenie tzv. Secret Friend Activity, kde sme si každý vylosovali niekoho, komu sme mohli počas projektu dávať malé darčeky alebo komunikovať pomocou odkazov, čo nás tiež veľmi zblížilo. Na konci projektu sme navzájom odhalili svojich tajných kamarátov, čo bol taktiež veľmi krásny moment. 

  

     Na tretí deň sme sa už začali venovať hlavným témam projektu. Predstavili sme si hlavný cieľ projektu a každá krajina prezentovala svoje štatistky ohľadom rôznych aspektov vo svojej krajine, ako napríklad mieru nezamestnanosti atď. Večer už nás čakala neodmysliteľná prvá kultúrna noc projektu, ktorú zahájila naša krajina spolu s účastníkmi z Rumunska.  Osobne bolo toto pre mňa úplne nové, ale nakoniec sa mi to veľmi páčilo a myslím si, že je to neodmysliteľná časť každého Erasmu. 

     Štvrtý deň sme sa venovali tomu, ako to funguje na trhu práce a vyskúšali sme si rôzne typy pracovného pohovoru. Večer sme zakončili kultúrnym večerom, na ktorom nám účastníci Litvy a Grécka predstavili svoje krajiny veľmi netradičným, ale zato zábavným štýlom.  

     Ďalšie dni sme sa venovali rozvíjaniu a zdokonaľovaniu sa v digitálnych zručnostiach a tzv. soft skills, čo po slovensky znamená ,,mäkké zručnosti‘‘, ktorými sú napríklad tímová práca, kritické myslenie, riešenie problémov atď. Potom, ako sme si osvojili, ako fungujú tieto zručnosti, sme v skupinách vytvorili brožúrku, ktorá obsahovala všetko o týchto zručnostiach v skratke a odprezentovali ju účastníkom iného projektu, ktorý sa konal tiež v Bansku. Samozrejme sme mali aj čas si pozrieť samotné mesto Bansko, v ktorom sa konal projekt. Mesto je veľmi známe ako lyžiarske stredisko obklopené horami. Počas voľného dňa a jednej aktivity, sme mohli vidieť mnoho toho, čo Bansko ponúka. Medzičasom sa uskutočnil aj kultúrny večer poslednej dvojice krajín, Bulharska a Turecka, ktorý tiež sprevádzalo veľa zábavy, jedla a tanca. Ku koncu projektu sme sa ešte venovali aktivitám, ako napríklad má vyzerať dobrý životopis, čomu sa naopak vyhnúť a taktiež ako pracovať s programami na úpravu videí. 

     Posledný deň projektu sa niesol vo veľmi hrejivej a priateľskej atmosfére, kedy si každý užíval posledné spoločné chvíle s ľuďmi na projekte. Pozreli sme sa nato, ako boli splnené naše očakávania, ktoré sme si na začiatku projektu napísali. Po celom vyhodnotení sme všetok spoločný čas strávili zabávaním sa a postupným lúčením. Naša slovenská výprava priletela bezpečne vo večerných hodinách do Viedne, odkiaľ sa už každý pobral svojou cestou. Ďakujeme organizácii ADEL Slovakia za túto možnosť zúčastniť sa na tomto projekte.


Komentovať