Z tréningu v Portugalsku

  • 0

Z tréningu v Portugalsku

Category:Príbehy účastníkov

Aby som to zhrnula jednou vetou, tréning bol úplne úžasný a pre mňa osobne veľmi prínosný. Hlavnou tému projektu bola youth work a jej status v Európe. Spolu s ostatnými účastníkmi sme porovnávali situáciu v jednotlivých krajinách. Zistili sme, že vo väčšine krajín je podobná ako na Slovensku – práca s mládežou nie je uznávaná ako odbor či povolanie, neexistuje samostatný študijný program pre pracovníkov s mládežou atď., no napríklad Írsko je v tomto ďaleko pred zvyškom Európy, keďže pre prácu s mládežou majú komplexný celoštátny rámec ako aj samostatné štúdium.

Tiež sme sa venovali histórii práce s mládežou od YMCA po súčasnosť a jej začiatkom v našich krajinách, zručnostiam, ktoré by mali youth workeri mať, definíciám youth work a non-formal education. O všetkých týchto témach sme diskutovali formou rôznych skupinových aktivít.

Vlastne celý týždeň bol akoby príkladom práce so skupinou vrámci neformálneho vzdelávania – hneď od začiatku bolo zrejmé, že naše facilitátorky sú veľmi skúsené a že to so skupinou “vedia” – veľa času smevenovali rôznym aktivitám na zoznámenie sa, utuženie skupiny a ony vždy správne odhadli “energy flow” v tíme, vďaka čomu bola nielen práca v skupine vždy efektívna a plná motivácie, ale sme si odniesli aj veľa pekných vzťahov.

V priebehu semináru sme sa od tréneriek priebežne dozvedali o práci hosťujúcej organizácie Rota Jovem a jeho súčasťou bola aj návšteva v partnerskej NGO v meste Cascais (ktoré je mimochodom Európske hlavné mesto mládeže 2018), ktorej predstavitelia nám priblížili svoje aktivity a projekty v sociálnej oblasti

Aby som to uzavrela, ďakujem vám za možnosť zúčastniť sa tohto tréningu. Keďže o pár mesiacov absolvujem EVS a dobrovoľnícku stáž s AIESECom, bol to pre mňa skvelý úvod do oblasti neformálneho vzdelávania a cenný zdroj poznatkov z teórie aj praxe. Okrem toho som na seminári stretla množstvo ľudí so skúsenosťami s dobrovoľníctvom, prácou v neziskovkách a rôznymi projektami, ktorí pre mňa zostanú veľkou inšpiráciou a vďaka ktorým som za túto príležitosť veľmi vďačná.

Zuzana


Komentovať