Hľadáme spolupracovníka – pracovník so znevýhodnenou mládežou

  • 0

Hľadáme spolupracovníka – pracovník so znevýhodnenou mládežou

Category:Rôzne

Hľadáme spolupracovníka, ktorý pracuje s mládežou zo znevýhodneného prostredia (Rómovia, deti z detských domovov a iní). Spolupráca je zatiaľ na 4 mesiace so začiatkom ASAP / ale vyžaduje len pár hodín mesačne popri práci. Odmena 250eur mesačne/1000eur dokopy, ale v prípade obojstrannej spokojnosti budeme radi spolupracovať aj ďalej.

Čo je cieľom spolupráce?

Radi by sme možnosti cestovania a vzdelávania, ktoré ponúka EÚ rozšírili viac medzi mladých s nedostatkom príležitostí. V januári (15-22) organizujeme mládežnícku výmenu na juhu Portugalska (meste Olhao), kde by sme radi pozvali takúto skupinu mladých (všetky náklady hradené).

Témou mládežníckej výmeny je boj proti predsudkom, diskriminácii či stereotypom. Preto pred samotnou výmenou v Portugalsku by mali byť zrealizované aj prípravné stretnutia, diskusie na túto tému medzi mladými zo znevýhodneného prostredia, zaoberať sa možnými riešeniami tejto témy (napr. podujatia, kampane – prípadné náklady pri realizácii by sme uhradili).

Úlohou pracovníka s mládežou je vytvoriť takúto tzv. „lokálnu akčnú skupinu“ mladých ľudí, ktorá by sa mala zaoberať touto témou, zúčastniť sa diskusií a mala mať min. 8 členov. Mládežníckej výmeny v Portugalsku by sa mali potom zúčastniť 4 mladí ľudia + pracovník s mládežou. Ďalší mladí ľudia alebo tí istí sa potom môžu zúčastniť ešte jednej mládežníckej výmeny v Bruseli o rovnakej téme – 28 februára – 5 marca (opäť pre 4 mladých ľudí a pracovníka s mládežou) 

Mladí by mali byť vo veku 15-30 rokov, mať aspoň základnú znalosť angličtiny.

V prípade záujmu vyplňte tento formulár ČO NAJSKOR

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdErF-Kf5_UzyChrnu7PKQzsKCG8tplNkfVSAkXcMv9kbhhBg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Ďakujeme!

Viac informácií o obsahu mládežníckých výmen:

Project “Brave New YOU – Reloaded”, through its activities and people gathered, wants to build trust among different youth communities to co-create together a more inclusive and open-minded Europe. We want to address the issues of hate speech and lack of participation of youth communities experiencing discrimination and exclusion. 

We want to empower young people to become community leaders, to identify and deconstruct hateful narratives, and build more inclusive narratives for their communities.

You are the hero of this story and the youth exchange will be your adventure, the place for you to meet other young people, exchange your experiences, opinion and ideas. We will do this together through different learning exercises and tasks, trying out tools and methods that were previously developed during this project. These exercises and methods are addressing the important topics of:

Prejudice and discrimination against Roma people
Gender based violence
Homophobia and Transphobia
Stereotypes and prejudice against rural youth
Racism and racial discrimination
Ethnic stereotyping and segregation
NEET (Not in Education, Employment, or Training)
Pollution and climate crisis
Prejudice and discrimination against refugees and immigrants


Komentovať