Podporujeme sociálne znevýhodnenú mládež

  • 0

Podporujeme sociálne znevýhodnenú mládež

Category:Rôzne

ADEL si pre niektorých z Vás pripravil malý vianočný darček! Keďže súčasný systém (kupovanie leteniek/cestovných lístok vopred účastníkom a až následné preplatenie) mnohokrát neumožňoval zúčastniť sa projektov mladým ľuďom ktorých rodinná finančná situácia nie je až tak priaznivá, preto sme sa rozhodli že tým ktorí sa v takej situácii nachádzajú budeme letenky/cestovné lístky kupovať vopred my. Keďže aj naše zdroje sú veľmi limitované – cestovné lístky budeme kupovať len tým z Vás ktorých príjem v domácnosti nie je vyšší ako 1,5 násobok životného

O takúto pomoc môžu žiadať mladí ľudia vo veku 18 – 25 rokov, so slovenským občianstvom a ktorí sa zatiaľ podobného projektu v zahraničí nezúčastnili.

V prípade že sa v takejto situácii nachádzate a chceli by ste požiadať o takúto pomoc z našej strany, zašlite na náš email – info@adelslovakia.org

– preskenované potvrdenie z Úradu práce o tom že príjem Vašej domácnosti nie je vyšší ako 1,5 násoobk životného minima,

– svoj životopis v slovenčine a

– motivačný list v angličtine. V motivačnom liste uveďte svoje záľuby, to o čo sa zaujímate, v krátkosti dôvody prečo by sme takúto finančnú pomoc mali prideliť práve Vám (Vašu situáciu alebo situáciu v domácnosit), dôvody prečo by ste sa chceli niektorého z našich projektov zúčastniť, ako by ste využili nadobudnuté vedomosti a pod.

V prípade určitých otázok z našej strany prebehne so žiadateľom krátky skype.

Na pridelenie takejto pomoci neexistuje právny nárok, všetky žiadosti budeme posudzovať individuálne. Rozhodnutie o pridelení alebo nepridelení finančnej pomoci zašleme emailom do 10 dní. Až následne spoločne nájdeme vhodný projekt ktorý by mohol byť pre žiadateľa prínosný a bude žiadateľovi zakúpená letenka alebo iné cestovné lístky.

V prípade že Vaša žiadosť bude schválená, žiadateľ podpíše čestné prehlásenie o účasti na zvolenom projekte.

Ak máte  akékoľvek otázky, nváhajte nás kontaktovať na vyššie uvedený email.