Podporujeme sociálne znevýhodnenú mládež

  • 0

Podporujeme sociálne znevýhodnenú mládež

Category:Rôzne

Pripravili sme si pre niektorých z Vás pripravil malý vianočný darček! V skratke – odpustenie poplatku a kúpa letenky pre tých, ktorí si to nemôžu dovoliť.

Keďže súčasný systém (kupovanie leteniek/cestovných lístok vopred účastníkom a až následné preplatenie) mnohokrát neumožňoval zúčastniť sa projektov mladým ľuďom ktorých finančná situácia nie je až tak priaznivá, preto sme sa rozhodli že tým ktorí sa v takej situácii nachádzajú budeme letenky/cestovné lístky kupovať vopred my.

O takúto pomoc môžu žiadať mladí ľudia vo veku 15 – 25 rokov a ktorí sa zatiaľ podobného projektu v zahraničí nezúčastnili.

V prípade že sa v takejto situácii nachádzate a chceli by ste požiadať o takúto pomoc z našej strany, zašlite na náš email – info@adelslovakia.org potvrdenie, ktorým deklarujte svoju nepriaznivú finančnú situáciu (môže byť napr. potvrdenie o poberaní sirotského či individuálneho dôchodku, sociálneho štipendia či potvrdenie z úradu práce o štatúte nezamestnanosti a pod.)

V prípade že Vaša žiadosť bude schválená, žiadateľ podpíše čestné prehlásenie o účasti na zvolenom projekte.

Ak máte  akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na vyššie uvedený email.

Upozornenie: Na pridelenie takejto pomoci neexistuje právny nárok, všetky žiadosti budeme posudzovať individuálne. Rozhodnutie o pridelení alebo nepridelení finančnej pomoci zašleme emailom do 5 dní, ale snažíme sa vyhovieť čo najväčšiemu počtu záujemcov.


Komentovať