Zaujímavá príležitosť na sebarozvoj

  • 0

Zaujímavá príležitosť na sebarozvoj

Category:Rôzne

 

Víziou projektu „Brave New You“ je prispieť k tolerantnej a otvorenej spoločnosti, ktorá vníma svoje rozdiely ako obohacujúcu silu. Ak chceš vystúpiť z radu, stretnúť sa s mladými ľuďmi z rôznych častí Európy, čeliť náročným témam dnešnej doby a získať nové skúsenosti, z ktorých budeš môcť čerpať aj dlho po projekte si na správnom mieste.


Čo získaš a zažiješ?

– komunitu podpornej skupiny, v ktorej budeš čeliť predsudkom v spoločnosti

– zistíš viac o svojom vnútornom kritikovi 

– rôzne stratégie ako bojovať s prekážkami, ktoré život prináša

– objasnenie konceptu hrdiny, ktorý môžeš využiť v nahliadaní na rôzne životné situácie, ktoré sa ti dejú

–  rituál pri, ktorom odhodíš to čo určíš, že ti už viac nie je prínosom

–  imaginácie a príbehy

Čo môžeš očakávať?

– zastavenie, premýšľanie a spoluprácu pri vytvorení diela, ktoré môže zjemniť dopady predsudkov v spoločnosti

– online inšpiratívne a vzdelávacie stretnutia s mladými s podobnými záujmami z rôznych častiach Slovenska (presné dátumy a časy budú ešte dohodnuté s vybranými účastníkmi)

– účasť na týždňových mládežníckych výmenách v Taliansku a Slovinsku v jari / lete 2021 (všetky náklady hradené)

– 50eurovú darčekovú poukážku na nákup v Alza  ako prejav vďaky za vytrvalosť (po účasti na 7 online stretnutiach v dĺžke max. hodinu),

– ďalšie aktivity – či už spoločné výlety, workshopy a pod. v závislosti od vývoja situácie a prianí Vás účastníkov (cestovné a ďalšie náklady budú hradené nami),

– možnosť zrealizovať spoločne so skupinou projekty či podujatia na riešenie predsudkov a problémov v spoločnosti,

– nových kamarátov a skúsenosti

Koho hľadáme?

Hľadáme toho kto

– sa nebojí vystúpiť z rady

– zažil alebo zažíva predsudky 

– sa chce stretnúť s novými ľuďmi na Slovensku, ale aj v rôznych častiach Európy

Ako sa prihlásiť?

Vyplnením krátkej prihlášky tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV35zSU667k2GVWngXhMdhnAZUyy6EsZxy1dZtQrTABhcBVA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757  najneskôr do piatka 6 novembra.

Kto projekt pripravuje?

Alan Le Van

lektor neformálnych vzdelávacích aktivít, spolupracuje s Úradom splnomocnenca pre rómske komunity pri kurze Cesta lídra/ líderky, absolvoval vzdelávanie Školenie školiteľov od MV SR, zážitkový kurz Cesta Hrdiny od Prázdninovej školy Lipnice. Pracuje ako terénny pracovník, kde sa venuje práci v sociálne znevýhodnenom prostredí. Študuje na katedre misijnej a charitatívnej práce. Vo svojom čase sa spolupodieľa na tvorbe aktivít mládežníckej iniciatívy mladých. Momentálne je v procese akreditovaného vzdelávania Koučing ako špecifická metóda sprevádzania mladých a podieľa sa na tvorbe Koncepcie rozvoja práce s mládežou v Hlohovci. Koncept Cesta Hrdinu využíva vo svojej práci v sociálne znevýhodnenom prostredí, pri práci s mládežou, ale aj vo svojom živote pri nahliadaní na špecifické životné situácie. Je čerstvým otcom, rád cestuje a užíva si beh spolu so svojím psom v prírode.


Komentovať