Roma Inclusion through Sport in Europe – Rozhovory

  • 0

Roma Inclusion through Sport in Europe – Rozhovory

Category:Inšpiruj sa

 

V rámci projektu „RISE – Roma Integration through Sport in Europe sme realizovali niekoľko rozhovorov s organizáciami, ktoré aktívne pracujú s mladistvými pochádzajúcimi z marginalizovaných skupín a vy si ich môžte celé prečítať v článku. 

Futbal geto Kolónka

Ako sa to začalo: 

Kresťanskej výchove mladých sa venujem už 10 rokov. Pôsobil som ako animátor a tréner hokejbalistov v mládežníckom saleziánskom stredisku. Neskôr som dva roky strávil ako dobrovoľník v rómskej osade v Bardejove na Poštárke a v Košiciach na Luníku IX. Po týchto dvoch rokoch som nadviazal spoluprácu so sestrami Matky Terezy v Žiline a Laickými misionármi. Toto hnutie je laickou vetvou sestier. Robíme pravidelné doučovanie detí z osady, rôzne výlety cez víkendy, cez leto organizujeme pobytový tábor, a pravidelne hrávame futbal. Cez leto na umelej tráve, v zimnom období si prenajímame telocvičňu. Na tréningy chodí od 20 – 30 chlapcov. Futbalistom sa venujeme traja tréneri, striedame sa s ohľadom na pracovné a školské povinnosti. Všetci sme dobrovoľníci a deťom sa venujeme v rámci nášho voľného času.  

Ciele: 

Mladí rómsky chlapci z ulice Bratislavská v Žiline sa často nachádzajú v neľahkej situácií. Popri všetkých ťažkostiach ktorým musia ako členovia marginalizovanej komunity čeliť, často odsúvajú Boha na posledné miesto, ak na Neho rovno nezabudnú. Príčiny vzniku tohto problému sú často generačné, keď ani rodičia detí, ktorým sa venujeme neboli vedení k viere. Práve preto im chceme pomôcť prostredníctvom pravidelnej týždennej aktivity akou je futbal a aktivít s ním spojenými, k prehĺbeniu vzťahu s Bohom a ukázať im, že vzťah s Bohom má zmysel, že viera v Boha nie je choroba. 

Dopad na mladých a soft-skills: 

Z mladých Rómov chceme vychovať slušných občanov a dobrých kresťanov. Prostredníctvom hry im chceme ukázať skutočné hodnoty. Pri hre idú všetky masky bokom a my spoznáme skutočný charakter chlapcov. Vďaka tomu môžeme podnietiť ich dobré vlastnosti a zamerať sa na odstránenie tých zlých Okrem pravidiel pri futbale, musia mladíci dodržiavať aj pravidlá stanovené nami, trénermi. Sú to pravidlá ako chodiť na čas, nosiť si prezuvky a zákaz nadávania či bitky. Mladíci si osvoja zodpovedný prístup pri dodržiavaní pravidiel počas hrania futbalu, čo im môže pomôcť v budúcnosti v socializácií a k samostatnosti. Po každom tréningu sa v krátkosti pomodlíme a raz sa mesiac ideme spoločne do kostola na sv. omšu. 

Spolupráca a financovanie: 

Ako každý mladý človek aj naši chlapci potrebujú motiváciu. V tomto školskom roku sme nadviazali spoluprácu s rómskym mládežníckym strediskom v Bardejove na poštárke, kde sme si dohodli turnaj našich chlapcov proti miestnym. Chlapci celý školský rok zbierali body za účasť na tréningu, za porušenie pravidiel sme body strhávali. Na koniec vyhodnotíme kto má najviac bodov a tí môžu ísť do Bardejova. Chlapcom tabuľku s bodmi pravidelne ukazujeme aby mali motiváciu pre zlepšenie pokiaľ sú pod čiarou a zároveň aby si boli istý objektivitou a aby si boli vedomí toho že iba oni sami môžu zlepšiť svoj bodový stav. Vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete s koronavírusom sme museli tento turnaj odložiť na neurčito. 

Momentálne financujeme naše aktivity z grantu Pastoračného fondu Žilinskej diecézy. V projektovej súťaži sme vyhrali prvé miesto v rámci mesta Žilina v internetovom hlasovaní. Z poskytnutých finančných zdrojov sme zakúpili nové lopty, rozlišovacie dresy a rôzne iné športové pomôcky a financujeme prenájom telocvične. 

Výzvy: 

Okrem klasických ťažkostí, s ktorými sa stretávame každý týždeň ako zabudnutie prezuviek či neskorý príchod je pre nás asi najväčšou výzvou nemožnosť plánovať väčšie akcie a viac dopredu, napriek tomu že máme financie, čas aj dobrovoľníkoch ochotných pomôcť. Dôvod je prozaický, na chlapcov sa nedá moc spoľahnúť. Ak už aj niečo väčšie zorganizujeme často sa stáva že chlapci si to na poslednú chvíľu rozmyslia. Čas, ktorý s nimi trávime týždenne nie je skrátka postačujúci. 

Lessons learned: 

Pri práci s rómskou mládežou som sa naučil, že netreba vymýšľať niečo strašné komplikované, stačí im jednoduchá aktivita a dať im pocítiť že ich máte radi takých akými sú. Rómske deti sú deti prírody plné energie, preto treba túto ich energiu usmerňovať správnym smerom. Za vašu námahu sa odvďačia milým  úsmevom. Taktiež je potrebné nenechať sa odradiť počiatočným neúspechom a pamätať na to že plody vašej práce môžu byť vidieť až o pár generácií neskôr. 

  – Rasťo Svitek 

   futbal geto Kolónka 

On Horse

Krátko predstavte Váš program či aktivity: ako sa to začalo, aké sú hlavné ciele a mladí s ktorými pracujete? 

Projekt pod názvom “Na koni – hravo a zdravo” sme realizovali v roku 2019 vďaka podpore ACF Slovakia. V rámci projektu absolvovali deti klientov krízového centra Arcidiecéznej charity v Košickej Novej Vsi pohybovú prípravku na koni. Klienti krízového centra sú prevažne Rómovia v ťažkej životnej situácii. S manželkou sa aktívne venujeme trénovaniu voltizneho jazdenia v našom športovom klube. Keďže aj my sme vďaka voltizi zažili veľa pekných chvíľ a sme presvedčení, že vďaka športu deti posilnia nielen fyzickú kondíciu ale aj osobnosť, rozhodli sme sa dopriať aj deťom z marginalizovaných skupín zážitky, ktoré by inak pravdepodobne nikdy nemali. Tieto deti žijú v komplikovanej situácii, rodiny majú ťažkú ekonomickú aj spoločenskú situáciu. Bežné voľnočasové aktivity, ktoré majoritná spoločnosť pokladá za samozrejme, sú pre nich nedosiahnuteľné. V rámci projektu sa 20 deti pravidelne zúčastňovalo na cvičeniach na ranči CORNU v Janoviku. Naučili sa základy voltizneho jazdenia, zlepšili si kondíciu, odvahu a sebavedomie. Získali základné vedomosti a zručnosti potrebné k starostlivosti o kone. Keďže to bol náš prvý podobný projekt a prvá skúsenosť s prácou s rómskou mládežou, šli sme “do toho” s rešpektom. Avšak už po niekoľkých stretnutiach sme si spoločne strávený čas začali naozaj užívať. Deti boli veľmi snaživé, disciplinované, vážili si ponúknutú možnosť tráviť svoj čas aktívne a pri tak majestátnom zvierati ako je kôň.

Aký je dopad vašich aktivít na mladých? Aké zručnosti či soft-skills môžu pomocou voltize mladí Rómovia rozvíjať? Majú podľa Vás vaše aktivity vplyv aj na ich sociálnu integráciu či zamestnanosť v budúcnosti?

Deti v rámci kurzu zlepšili svoju fyzickú kondíciu, flexibilitu, rovnováhu. Čo však ja považujem za ešte dôležitejšie, v rámci práce s koňom sa deti učia zodpovednosti, ohľaduplnosti, pohotovosti, rastie im sebavedomie, keďže prekonávajú svoj prirodzený strach, učia sa dôvere v iného tvora. Myslím, že pozitíva interakcie s koňom sú všeobecne známe. Aj naše skúsenosti potvrdzujú blahodárne pôsobenie týchto zvierat na mládež. Aj keď vo svojom bežnom prostredí aj niektorí účastníci nášho kurzu mali problémy so správaním, pri našich spoločných stretnutiach sa snažili byť disciplinovaní a skvelo spolupracovali. Aktivity projektu neboli zamerané len na samotné cvičenia, deti sa naučili aj koníky čistiť, nachystať ich na tréning, vodiť, teda získali základné zručnosti s manipuláciou so zvieratami. To im môže byť užitočné aj pri výbere zamestnania v budúcnosti, či pri výbere školy. Vďaka tejto skúsenosti môžu voliť cestu práce ošetrovateľov, stajníkov, veterinárov…

Spolupracujete aj s nejakými inými ľuďmi alebo klubmi pri realizácií vašich aktivít? Ako svoje aktivity financujete?

Kurz bol realizovaný v spolupráci so zamestnancami krízového centra. Úzko sme spolupracovali so sociálnymi pracovníkmi, ktorí sa deťom venujú v krízovom centre, pomáhali nám pri organizácii, komunikácii s deťmi a ich rodičmi. Sprevádzali deti na aktivity, keďže sme spoločne vyhodnotili, že to pomôže deťom ľahšie sa adaptovať. Projekt bol financovaný z grantového programu ACF Slovakia. Bohužiaľ sa nám po skončení projektu aj napriek všetkým snahám nepodarilo získať ďalšie financie na pokračovanie aktivít. Aj keď deti opakovane vyjadrili veľkú túžbu v cvičeniach pokračovať, dokonca sa pokúsili urobiť zbierku a tak získať možnosť naďalej sa s koňmi stretávať (foto krabice na zbierku, ktorú vyrobili posielame tiež). Stále však dúfame, že sa nájde cesta, ako pokračovať.

Akým výzvam musíte čeliť počas realizácie Vašich aktivít? Ako ich zvládate? 

Náročnejšie ako samotné stretnutia s deťmi boli všetky aktivity na pozadí, organizácia stretnutí, zabezpečenie dopravy, reportovanie aktivít. Keďže všetko bolo realizované v našom voľnom čase popri normálnom zamestnaní a iných aktivitách. Našťastie sa našlo viacero dobrovoľníkov, ktorí nám pomohli. Silu to všetko zvládnuť nám hlavne dodávala pozitívna spätná väzba od deti aj nášho okolia.

Máte určité odporúčania alebo “lessons learned”, ktoré by ste na základe vašich skúseností odporúčali iným pri realizácii iných športových projektov či iniciatív pre rómsku mládež?

Asi najdôležitejším odporúčaním, ktoré by sme dali, je začať pracovať s deťmi z miestnej komunity. Naše aktivity bez ďalšej finančnej podpory nemôžu pokračovať s danou skupinou deti presne preto, lebo nemôžu dochádzať na cvičenia sami. Keďže vzdialenosť medzi krízovým centrom a rančom je takmer 20 kilometrov. Rodičia nemajú možnosť, v niektorých prípadoch možno ani ochotu, deti sprevádzať a teda bez organizovanej dopravy a doprovodu sa stretávať nemôžeme. Ďalším dôležitým faktom, vďaka ktorému bol náš projekt úspešný je spolupráca s ľuďmi, ktorí komunitu a deti poznajú. Nám spolupráca so sociálnymi pracovníkmi pomohla s výberom detí, pre ktoré aktivity budú prospešné. Preto by som aj v prípade oslovenia lokálnej komunity volila spoluprácu s ľuďmi, ktorí poznajú pomery v komunite (starosta, učitelia a podobne).

Chceli by ste s nami ešte niečo zdieľať alebo nejaké iné Vaše skúseností s prácou s rómskou mládežou? Prípadne aké programy či aktivity by ste odporúčali na integráciu Rómskej mládeže prostredníctvom športu?

Šport je prospešný pre každého mladého človeka. Verím, že nie je ani tak dôležité, o aký druh športu sa jedná. Hlavné je, že dieťa/mladý človek trávi svoj voľný čas zmysluplne, prekonáva sám seba, učí sa vytrvalosti a disciplíne, buduje si vzťahy v kolektíve. Rómska mládež by mala mať možnosť využiť svoj potenciál prostredníctvom športových aktivít, keďže aj naša skúsenosť ukázala, že sú tieto deti fyzicky nadané a hýbu sa radi. Veríme, že každé dieťa, ktoré môže športovať, bude menej času tráviť v nesprávnej spoločnosti a nevhodnými aktivitami.

Dúfam, že tieto odpovede aspoň trochu pomôžu vášmu cieľu. V prílohe prikladám zopár fotografii z projektu. Pre nás to bola skvelá skúsenosť a sme veľmi radi, že sme dostali takúto príležitosť. 

 –  Martin Necela

 

Prerod

Krátko predstavte Váš program či aktivity: ako sa to začalo, aké sú hlavné ciele a mladí s ktorými pracujete?

S ohrozenou mládežou sme začali v Ružomberku pracovať už v roku 2006 a našou cieľovou skupinou boli aj deti ohrozené sociálnym vylúčením, alebo nedostatkom cielených príležitostí – na zmysluplné využitie voľného času, počas školského roka, ale najmä počas prázdnin. Ponúkali sme im v spolupráci s ďalšími subjektmi a dobrovoľníkmi prímestské tábory a počas školského roka skupiny – kluby – zamerané na ich sociálne kontakty a pomoc pri riešení  ich problémov v škole a na ulici. Postupne sa vyformovali viaceré futbalové tímy, ktoré sa stretávali pravidelne na ulici hrať futbal. Postupne sme sa začali systematicky venovať ich tréningom. Stiahli sme ich v zimných mesiacoch do telocvične blízkej ich lokalite, ktorú sme ako zariadenie prenajali a začali sme pre nich organizovať lokálne turnaje, aby mali možnosť stretnúť sa a zmerať si športové “sily”. Tieto sme spočiatku organizovali so zariadeniami (Diagnostické centrum, Špeciálna škola), podobne pracujúcimi s deťmi ohrozenými vylúčením a postupne sme zapájali aj základné školy, aby sme napomohli inklúzii a “ukázaní” týchto detí v pozitívnom svetle, že majú svoje talenty, záujmy a radosť zo spoločného športovania. Postupne sme začali zaraďovať (podľa vybavenia zariadenia) aj iné športové aktivity (korčuľovanie, cyklistika).

Aký je dopad vašich aktivít na mladých? Aké zručnosti či soft-skills môžu pomocou futbalu mladí Rómovia rozvíjať? Majú podľa Vás vaše aktivity vplyv aj na ich sociálnu integráciu či zamestnanosť v budúcnosti?

Deti a mladí ľudia s pomocou našich aktivít môžu rozvíjať a udržiavať sociálne vzťahy a kamarátstva vzniknuté pri voľnočasovom športovaní, trénujú komunikačné zručnosti a zvládanie záťažových situácií, tiež budujú vytrvalosť, učia sa spolupráci a pri výjazdových zápasoch a turnajoch majú možnosť spoznáva nové prostredie,  pohybovať a zorientovať sa v ňom. Tiež sa prostredníctvom športu stretajú s majoritnou populáciou, ktorá ich môže vidieť v pozitívnom svetle, ako deti, ktoré majú svoje talenty a sú v niečom “dobré”. Tiež to podporuje ich zdravé sebahodnotenie a sebavedomie v kontakte s inými.

Spolupracujete aj s nejakými inými ľuďmi alebo klubmi pri realizácií vašich aktivít? Ako svoje aktivity financujete?

Spolupracujeme s terénnymi pracovníkmi Mesta Ružomberok, komunitným centrom Bratskej jednoty v Ružomberku a KC Úsmev ako dar a s dobrovoľníkmi. Základné financovanie je zabezpečené na základe podpory Mesta Ružomberok, ktoré zriadilo naše centrum a rozvojové aktivity realizujeme s podporou malých, cielených grantov.

Akým výzvam musíte čeliť počas realizácie Vašich aktivít? Ako ich zvládate?

Niekedy nestálosť niektorých detí v aktivitách, nedostatok podpory od rodičov, vznetlivosť a náchylnosť na impulzivitu u niektorých detí, ktoré uveria aj neoverenej informácii,čo sa však snažíme vnímať ako príležitosť a komunikovať s rodičmi, vťahovať ich opätovne do aktivít a učiť ich riešiť aj konfliktné situácie, vyjasnením, odpustením a “zostaním spolu” nie “rozchodom” z aktivít.

Máte určité odporúčania alebo “lessons learned”, ktoré by ste na základe vašich skúseností odporúčali iným pri realizácii iných športových projektov či iniciatív pre rómsku mládež?

Osobný vzťah pracovníka s mladými a deťmi, dlhodobosť, flexibilita, terénna práca (začať priamo u nich – na ihrisku, na lúke 🙂

Chceli by ste s nami ešte niečo zdieľať alebo nejaké iné Vaše skúseností s prácou s rómskou mládežou? Prípadne aké programy či aktivity by ste odporúčali na integráciu Rómskej mládeže prostredníctvom športu?

Boli by sme radi keby sa nám talentovanú rómsku mládež podarilo dostať aj do vyšších súťaží, klubov, aby sa naplno prejavil ich talent a podarilo sa nám ich tak integrovať do majority, prepájanie rómskych detí a majority v súťažiach, voľnočasových aktivitách, aby sa učili “spolu žiť”… 

  – Dušan Schnierer, Day Center for Children and Family in Ruzomberok (PREROD) 

 

Na budúci rok budeme realizovať viacero športových podujatí pre túto cieľovú skupinu o ktorých Vás samozrejme budeme informovať. Ešte raz ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali svoj čas a zodpovedali na otázky.

Viac o samotnom projekte sa môžete dočítať tu: https://www.adelslovakia.org/events/roma-inclusion-through-sport-in-europe


Komentovať